Đồ | Túi Chí Tôn II - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.

Túi Chí Tôn II

Túi Chí Tôn II Túi Chí Tôn II
Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
Số lượng lớn nhất 49999
Bán 20000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
*Lực Từ Trường - Đổi Skin của Tiến Sĩ Độc. Dùng cường hóa Skin.10???
*Rồng Siêu Tinh - Đổi Skin của Rồng Dung Nham. Dùng cường hóa Skin.10???
Đá Hồn Ác Ma Mặt HềĐá Hồn Ác Ma Mặt Hề5???
Đá Hồn Ác Ma Mặt HềĐá Hồn Ác Ma Mặt Hề20???
Đá Tinh Tia Sống - Hồi máu của 650% công thường khi bị tấn công và miễn dịch thiệt hại trong 1,5 giây. (Nghỉ 7,5 giây)1???
Đá Tinh Tia Sống - Hồi máu của 800% công thường khi bị tấn công và miễn dịch thiệt hại trong 1,5 giây. (Nghỉ 7,5 giây)1???
Đá Tinh Tia Sống - Hồi máu của 1000% công thường khi bị tấn công và miễn dịch thiệt hại trong 2 giây. (Nghỉ 7,5 giây)1???
Quỷ U Linh10???
Quỷ U Linh30???