Đồ | Hòm Chiến III - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.

Hòm Chiến III

Hòm Chiến III Hòm Chiến III
Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
Số lượng lớn nhất 49999
Bán 20000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Tướng Chí Tôn III - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.2???
Thẻ Làm mới kỹ năng - Miễn phí 1 lần làm mới kỹ năng Tướng.15???
Hộp Pha Lê Đỏ L - Cho 1000 Pha Lê Đỏ.150???
Hộp Xèng III - Cho 1000 Xèng.10???
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh.30???
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh.10???
Tái Sinh Lv5 - Kỹ năng Tái Sinh Lv51???
Hư Ảo Lv5 - Kỹ năng Hư Ảo Lv51???
Đá Tinh Bất Bại - Tăng 30% sức công, miễn dịch Choáng, Sợ hãi và Giảm năng lượng vào 10 giây đầu.1???
Rương KN Vũ Khí - Nhận kỹ năng vũ khí cấp 4 hoặc cấp 53???