Help us on Patreon, please!

Đồ | Hòm Chiến IV - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.

Hòm Chiến IV

Hòm Chiến IV Hòm Chiến IV
Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
Số lượng lớn nhất 49999
Bán 20000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh.20???
Đá Tinh Thần Phạt - Tầm ảnh hưởng +1, tăng 30% lực tấn công và giảm 25% thiệt hại phải nhận.1???
Ngã Quỷ Lv5 - Kỹ năng Ngã Quỷ Lv5.1???
Thánh Quang Lv5 - Kỹ năng Thánh Quang Lv5.1???
Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện.100???
Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện.100???
Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện.100???
Tinh Chất Đặc Biệt III - Cho 150.000 KN chiêu khi dùng.30???
Sách KN Đặc Biệt III - Cho Tướng 2.000.000 KN.30???
Hòm Kỹ Năng cấp 5 - Nhận một kỹ năng cấp 5 bất kỳ!5???