Đồ | Hòm Chiến IV - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.

Hòm Chiến IV

Hòm Chiến IV Hòm Chiến IV
Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
Tối đa 49999
Bán 20000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh.20???
Đá Tinh Thần Phạt - Tầm ảnh hưởng +1, tăng 30% lực tấn công và giảm 25% thiệt hại phải nhận.1???
Ngã Quỷ Lv5 - Kỹ năng Ngã Quỷ Lv5.1???
Thánh Quang Lv5 - Kỹ năng Thánh Quang Lv5.1???
Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện.100???
Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện.100???
Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện.100???
Tinh Chất Đặc Biệt III - Cho 150.000 KN chiêu khi dùng.30???
Sách KN Đặc Biệt III - Cho Tướng 2.000.000 KN.30???
Hòm Kỹ Năng cấp 5 - Nhận một kỹ năng cấp 5 bất kỳ!5???