Đồ | Túi Thú III - Nhận 1 Thú ngẫu nhiên

Túi Thú III

Túi Thú III Túi Thú III
Nhận 1 Thú ngẫu nhiên
Tối đa 65000
Bán 8000 Dầu

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Tuần Lộc1???
Yêu Tinh Băng1???
Mochi1???
Quỷ U Linh1???