Đồ | Túi Chí Tôn III - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.

Túi Chí Tôn III

Túi Chí Tôn III Túi Chí Tôn III
Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
Tối đa 49999
Bán 20000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
*Ninja Sắt - Đổi skin Ninja Sắt của Asura. Dùng cường hóa Skin.10???
*Sói Già - Đổi skin Sói Già của Phù Thủy Băng. Dùng cường hóa Skin.10???
Đá Hồn Nữ Hải TướngĐá Hồn Nữ Hải Tướng5???
Đá Hồn Nữ Hải TướngĐá Hồn Nữ Hải Tướng20???
Đá Tinh Linh Hoạt - Khi bị tấn công nhận 10 năng lượng (ngay cả khi Né). Nghỉ 2 giây. Tăng 7% Né khi chiến đấu.1???
Đá Tinh Linh Hoạt - Khi bị tấn công nhận 15 năng lượng (ngay cả khi Né). Nghỉ 2 giây. Tăng 9% Né khi chiến đấu.1???
Linh Hoạt Lv5 - Kỹ năng Linh Hoạt Lv5.1???
Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.1???

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Mua đồ (Đổi)Mua đồ (Đổi)
Lượt - Làm mới Mua Sắm - 0%
1 54000Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III