Help us on Patreon, please!

Đồ | Hòm Chiến V - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.

Hòm Chiến V

Hòm Chiến V Hòm Chiến V
Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
Số lượng lớn nhất 49999
Bán 20000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.1???
Đá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính.50???
Đá Siêu Hóa - Dùng tăng cấp Siêu Hóa (từ Lv 1-20).20???
Sách KN Đặc Biệt III - Cho Tướng 2.000.000 KN.100???
Rương KN Vũ Khí - Nhận kỹ năng vũ khí cấp 4 hoặc cấp 55???
Hòm Kỹ Năng cấp 5 - Nhận một kỹ năng cấp 5 bất kỳ!5???

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Unknown - UnknownUnknown - Unknown 60