Đồ | Gói Đá Tinh Lv8 - Nhận 1 Đá Tính bất kỳ Lv8.

Gói Đá Tinh Lv8

Gói Đá Tinh Lv8 Gói Đá Tinh Lv8
Nhận 1 Đá Tính bất kỳ Lv8.
Tối đa 49999
Bán 388000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Đá Tinh Tiếp Sức - Khi trận đấu bắt đầu có 100% năng lượng, tăng 70% tấn công trong 10 giây.1???
Đá Tinh Thần Khí - Tăng Máu Tối Đa lên 70%. Mỗi 4 giây triệu ra 1 lá chắn chặn lại 1 bùa chú.1???
Đá Tinh Ma Lực - Khi chiến đấu mỗi giây nhận 33Đ Năng lượng.1???
Đá Tinh Phẫn Nộ - Tăng 30% CRIT và 20% Chính xác khi chiến đấu.1???
Đá Tinh Hư Ảo - Tăng 75% tấn công và 8% tránh né khi chiến đấu.1???
Đá Tinh Siêu Lực - Tăng 70% tấn công khi chiến đấu. Thiệt hại gây ra do CRIT khi công thường và chiêu thức tăng 1 lần.1???
Đá Tinh Bất Bại - Tăng 90% sức công, miễn dịch Choáng, Sợ hãi và Giảm năng lượng vào 18 giây đầu.1???
Đá Tinh Tái Sinh - Tăng 100% tốc độ hồi năng (nhận khi đánh thường và bị công) và 100% hiệu quả hồi máu.1???
Đá Tinh Thánh Quang - Tăng 65% máu tối đa và giảm 50% thiệt hại phải nhận.1???
Đá Tinh Ngã Quỷ - Tăng 150% sức tấn công nhưng cũng tăng 20% thiệt hại phải nhận.1???
Đá Tinh Thần Phạt - Tầm ảnh hưởng +1, tăng 65% lực tấn công và giảm 40% thiệt hại phải nhận.1???
Đá Tinh Sinh Tồn - Tự tăng 80% Máu. Khi bị tấn công có 50% cơ hội xóa bỏ các điều kiện hỗ trợ của 3 kẻ địch ở gần.1???
Đá Tinh Chia Cắt - Tấn công gây 100%+9000Đ thiệt hại tấn công cơ bản. Có 20% cơ hội gây thiệt hại bằng 21% HP tối đa.1???
Đá Tinh Tia Sống - Hồi máu của 1700% công thường khi bị tấn công và miễn dịch thiệt hại trong 3 giây. (Nghỉ 7,5 giây)1???
Đá Tinh Linh Hoạt - Khi bị tấn công nhận 60 năng lượng (ngay cả khi Né). Nghỉ 2 giây. Tăng 20% Né khi chiến đấu.1???