Đồ | Túi Thú IV - Nhận 1 Thú ngẫu nhiên

Túi Thú IV

Túi Thú IV Túi Thú IV
Nhận 1 Thú ngẫu nhiên
Tối đa 49999
Bán 8000 Dầu

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Yêu Tinh Băng1???
Tuần Lộc1???
Quỷ U Linh1???
Võ Sĩ Quà1???