Đồ | Túi Chí Tôn V - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.

Túi Chí Tôn V

Túi Chí Tôn V Túi Chí Tôn V
Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
Tối đa 49999
Bán 20000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
*Liệt Hỏa - Đổi skin của Quỷ Cây. Dùng cường hóa Skin.10???
*Sấm Sét - Đổi skin của Băng Phụng. Dùng cường hóa Skin.10???
Đá Hồn Quỷ CâyĐá Hồn Quỷ Cây5???
Đá Hồn Quỷ CâyĐá Hồn Quỷ Cây20???
Đá Tinh Ma Giáp - Tăng 21% lực tấn công và thiệt hại phản đòn phải nhận tối đa 27000.1???
Ma Giáp Lv5 - Kỹ năng Ma Giáp Lv5.1???
Đá Tinh Ma Giáp - Tăng 38% lực tấn công và thiệt hại phản đòn phải nhận tối đa 16000.1???