Đồ | Túi Tình Yêu I - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.

Túi Tình Yêu I

Túi Tình Yêu I Túi Tình Yêu I
Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
Tối đa 49999
Bán 10000 Dầu

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Đá Hồn Nữ Kiếm SĩĐá Hồn Nữ Kiếm Sĩ5???
Đá Hồn Nữ Kiếm SĩĐá Hồn Nữ Kiếm Sĩ10???
Đá Hồn Nữ Kiếm SĩĐá Hồn Nữ Kiếm Sĩ20???
*Hoa Hồng Đen - Đổi skin của Nữ Kiếm Sĩ. Dùng cường hóa Skin.10???
Chồn Bay10???
Chồn Bay30???