Đồ | Túi Thú V - Nhận 1 Thú ngẫu nhiên

Túi Thú V

Túi Thú V Túi Thú V
Nhận 1 Thú ngẫu nhiên
Tối đa 49999
Bán 8000 Dầu

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Tuần Lộc1???
Quỷ U Linh1???
Võ Sĩ Quà1???
Chồn Bay1???