Đồ | Túi Chí Tôn VI - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.

Túi Chí Tôn VI

Túi Chí Tôn VI Túi Chí Tôn VI
Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
Tối đa 49999
Bán 20000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
*Hồn Quang - Đổi skin của Pháp Sư Vũ Trụ. Dùng cường hóa Skin.10???
Đá Hồn Pháp Sư Vũ TrụĐá Hồn Pháp Sư Vũ Trụ5???
Đá Hồn Pháp Sư Vũ TrụĐá Hồn Pháp Sư Vũ Trụ20???
Tộc Rồng - Đài Tướng - Đổi Đài Tướng Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc.25???
Tộc Rồng - Doanh Trại - Đổi Doanh Trại Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc.25???
Tộc Rồng - Nhà Phép - Đổi Nhà Phép Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc.25???
Tộc Rồng - Tường - Đổi Tường Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc.25???
Tộc Rồng - Nhà Tướng - Đổi Nhà Tướng Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc.25???