Đồ | Gói Đá Tinh I - Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv1.

Gói Đá Tinh I

Gói Đá Tinh I Gói Đá Tinh I
Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv1.
Tối đa 49999
Bán 8000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Đá Tinh Đấm Mạnh - Có 10% khả năng làm ngất 1 giây mục tiêu khi tấn công.1???
Đá Tinh Cảm Tử - Gây 100% thiệt hại cho kẻ thù xung quanh khi hi sinh.1???
Đá Tinh Phân Tán - Giảm 5 Năng lượng của kẻ địch khi tấn công.1???
Đá Tinh Làm Chậm - Có 25% cơ hội làm giảm 30% tốc độ quân địch trong 5 giây khi tấn công.1???

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 5 - 30 KN: - 10
1 90%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 5 - 30 KN: - 10
2 10%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 5 - 30 KN: - 12
1 70%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 5 - 30 KN: - 12
2 30%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 5 - 18 KN: - 14
2 70%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 5 - 30 KN: - 8
1 100%