Đồ | Túi Đá Tinh Hiếm I - Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv1.

Túi Đá Tinh Hiếm I

Túi Đá Tinh Hiếm I Túi Đá Tinh Hiếm I
Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv1.
Số lượng lớn nhất 49999
Bán 8000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Đá Tinh Chia Cắt - Tấn công gây 100%+1000Đ thiệt hại công thường. Có 20% cơ hội gây thiệt hại bằng 5% HP tối đa.1???
Đá Tinh Phẫn Nộ - Tăng 5% CRIT và 4% Chính xác khi chiến đấu.1???
Đá Tinh Chạy Nhanh - Tăng tốc độ di chuyển thêm 10%.1???
Đá Tinh Hút Máu - Hồi 1% Máu mỗi lần tấn công.1???

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 5 - 30 KN: - 10
1 90%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 5 - 30 KN: - 10
2 10%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 5 - 30 KN: - 12
1 70%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 5 - 30 KN: - 12
2 30%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 5 - 18 KN: - 14
2 70%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 5 - 30 KN: - 8
1 100%