Đồ | Gói Đá Tinh Thần I - Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv1.

Gói Đá Tinh Thần I

Gói Đá Tinh Thần I Gói Đá Tinh Thần I
Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv1.
Tối đa 65000
Bán 8000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Đá Tinh Sinh Tồn - Tự tăng 8% Máu. Khi bị tấn công có 15% cơ hội xóa bỏ các điều kiện hỗ trợ của 1 kẻ địch ở gần.1???
Đá Tinh Tái Sinh - Tăng 10% tốc độ hồi năng (nhận khi đánh thường và bị công) và 20% hiệu quả hồi máu.1???
Đá Tinh Công Thủ - Tăng Tấn công và Máu tối đa trong trận chiến lên 4%1???
Đá Tinh Bất Bại - Tăng 10% sức công, miễn dịch Choáng, Sợ hãi và Giảm năng lượng vào 10 giây đầu.1???

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 5 - 30 KN: - 10
1 90%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 5 - 30 KN: - 10
2 10%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 5 - 30 KN: - 12
1 70%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 5 - 30 KN: - 12
2 30%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 5 - 18 KN: - 14
2 70%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 5 - 30 KN: - 8
1 100%