Đồ | Túi Đá Tinh II - Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv2.

Túi Đá Tinh II

Túi Đá Tinh II Túi Đá Tinh II
Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv2.
Số lượng lớn nhất 49999
Bán 32000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Đá Tinh Đấm Mạnh - Có 10% khả năng làm ngất 1,5 giây mục tiêu khi tấn công.1???
Đá Tinh Cảm Tử - Gây 175% thiệt hại cho kẻ thù xung quanh khi hi sinh.1???
Đá Tinh Phân Tán - Giảm 10 Năng lượng của kẻ địch khi tấn công.1???
Đá Tinh Làm Chậm - Có 25% cơ hội làm giảm 40% tốc độ quân địch trong 5 giây khi tấn công.1???

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 5 - 18 KN: - 14
1 30%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 19 - 23 KN: - 16
1 100%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 24 - 28 KN: - 18
1 100%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 29 - 30 KN: - 18
1 99%