Đồ | Túi Đá Tinh Hiếm II - Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv2.

Túi Đá Tinh Hiếm II

Túi Đá Tinh Hiếm II Túi Đá Tinh Hiếm II
Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv2.
Tối đa 49999
Bán 32000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Đá Tinh Chia Cắt - Tấn công gây 100%+1800Đ thiệt hại tấn công cơ bản. Có 20% cơ hội gây thiệt hại bằng 7% HP tối đa.1???
Đá Tinh Phẫn Nộ - Tăng 6% CRIT và 5% Chính xác khi chiến đấu.1???
Đá Tinh Chạy Nhanh - Tăng tốc độ di chuyển thêm 20%.1???
Đá Tinh Hút Máu - Hồi 2% Máu mỗi lần tấn công.1???

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 5 - 18 KN: - 14
1 30%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 19 - 23 KN: - 16
1 100%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 24 - 28 KN: - 18
1 100%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 29 - 30 KN: - 18
1 99%