Đồ | Gói Đá Tinh Thần II - Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv2.

Gói Đá Tinh Thần II

Gói Đá Tinh Thần II Gói Đá Tinh Thần II
Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv2.
Tối đa 49999
Bán 32000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Đá Tinh Sinh Tồn - Tự tăng 12% Máu. Khi bị tấn công có 15% cơ hội xóa bỏ các điều kiện hỗ trợ của 1 kẻ địch ở gần.1???
Đá Tinh Tái Sinh - Tăng 15% tốc độ hồi năng (nhận khi đánh thường và bị công) và 25% hiệu quả hồi máu.1???
Đá Tinh Công Thủ - Tăng Tấn công và Máu tối đa trong trận chiến lên 8%1???
Đá Tinh Bất Bại - Tăng 15% sức công, miễn dịch Choáng, Sợ hãi và Giảm năng lượng vào 10 giây đầu.1???

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 5 - 18 KN: - 14
1 30%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 19 - 23 KN: - 16
1 100%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 24 - 28 KN: - 18
1 100%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 29 - 30 KN: - 18
1 99%