Đồ | Túi Đá Tinh III - Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv3.

Túi Đá Tinh III

Túi Đá Tinh III Túi Đá Tinh III
Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv3.
Tối đa 49999
Bán 72000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Đá Tinh Đấm Mạnh - Có 10% khả năng làm ngất 2 giây mục tiêu khi tấn công.1???
Đá Tinh Cảm Tử - Gây 250% thiệt hại cho kẻ thù xung quanh khi hi sinh.1???
Đá Tinh Phân Tán - Giảm 15 Năng lượng của kẻ địch khi tấn công.1???
Đá Tinh Làm Chậm - Có 25% cơ hội làm giảm 50% tốc độ quân địch trong 5 giây khi tấn công.1???

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 29 - 30 KN: - 18
1 1%