Đồ | Túi Đá Tinh Hiếm III - Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv3.

Túi Đá Tinh Hiếm III

Túi Đá Tinh Hiếm III Túi Đá Tinh Hiếm III
Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv3.
Tối đa 49999
Bán 72000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Đá Tinh Chia Cắt - Tấn công gây 100%+2400Đ thiệt hại tấn công cơ bản. Có 20% cơ hội gây thiệt hại bằng 8% HP tối đa.1???
Đá Tinh Phẫn Nộ - Tăng 8% CRIT và 7% Chính xác khi chiến đấu.1???
Đá Tinh Chạy Nhanh - Tăng tốc độ di chuyển thêm 30%.1???
Đá Tinh Hút Máu - Hồi 3% Máu mỗi lần tấn công.1???

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 29 - 30 KN: - 18
1 1%