Đồ | Trứng Phục Sinh I - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.

Trứng Phục Sinh I

Trứng Phục Sinh I Trứng Phục Sinh I
Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
Tối đa 49999
Bán 20000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
*Chấn Địa - Đổi skin của Ripper. Dùng cường hóa Skin.10???
*Lửa Ngục - Đổi skin của Anubis. Dùng cường hóa Skin.10???
*Bình Minh - Đổi skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.10???
*Tối Tân - Đổi skin của Asura. Dùng cường hóa Skin.10???