Đồ | Trứng Phục Sinh II - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.

Trứng Phục Sinh II

Trứng Phục Sinh II Trứng Phục Sinh II
Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
Tối đa 49999
Bán 20000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Đá Hồn RipperĐá Hồn Ripper5???
Đá Hồn RipperĐá Hồn Ripper20???
Vô Hình Lv5 - Kỹ năng Vô Hình Lv5.1???
Đá Tinh Vô Hình - Khi HP dưới 30%, tăng 65% tấn công, tăng 25% tốc độ tấn công và ẩn hình trong 4,5 giây. (Nghỉ: 9s)1???
Đá Tinh Vô Hình - Khi HP dưới 30%, tăng 95% tấn công, tăng 40% tốc độ tấn công và ẩn hình trong 4,5 giây. (Nghỉ: 9s)1???
Thỏ Bay30???