Help us on Patreon, please!

Đồ | Unknown - Unknown

Đá Tinh Thánh Địa Hiếm

Đá Tinh Thánh Địa Hiếm Đá Tinh Thánh Địa Hiếm
Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv2.
Số lượng lớn nhất 49999
Bán 32000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Đá Tinh Hồi Sinh - Hồi sinh với 15% máu được phục hồi.1???
Đá Tinh Tiếp Sức - Có 40% năng lượng khi bắt đầu trận đấu.1???
Đá Tinh Nổi Điên - Tăng tốc độ tấn công thêm 15%.1???
Đá Tinh Chiến Thần - Tăng 15% Sức tấn công.1???