Đồ | Túi Chí Tôn VII - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.

Túi Chí Tôn VII

Túi Chí Tôn VII Túi Chí Tôn VII
Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
Tối đa 65000
Bán 20000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
*Luyện Ngục - Đổi Skin của Michael. Dùng cường hóa Skin.10???
*Hải Tặc - Đổi skin của Nữ Hải Tướng. Dùng cường hóa Skin.10???
Tộc Rồng - Mỏ Vàng - Đổi Mỏ Vàng Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc.25???
Tộc Rồng - Mỏ Dầu - Đổi Mỏ Dầu Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc.25???
Tộc Rồng - Kho Vàng - Đổi Kho Vàng Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc.25???
Tộc Rồng - Kho Dầu - Đổi Kho Dầu Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc.25???
Tộc Rồng - Nhà Kho - Đổi Nhà Kho Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc.25???
Tộc Rồng - Sở Thú - Đổi Sở Thú Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc.25???