Đồ | Túi Chí Tôn VIII - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.

Túi Chí Tôn VIII

Túi Chí Tôn VIII Túi Chí Tôn VIII
Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
Tối đa 49999
Bán 20000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Đá Hồn Kẻ Diệt RồngĐá Hồn Kẻ Diệt Rồng5???
Đá Hồn Kẻ Diệt RồngĐá Hồn Kẻ Diệt Rồng20???
*Kỵ Sĩ Vàng - Đổi skin của Kẻ Diệt Rồng. Dùng cường hóa Skin.10???
Đá Tinh Nộ Lửa - Tăng 20% Máu. Tăng 30% tỷ lệ CRIT nếu Tướng còn ít nhất 45% Máu. Duy trì 2.5 giây. (Nghỉ: 2 giây)1???
Đá Tinh Nộ Lửa - Tăng 36% Máu. Tăng 50% tỷ lệ CRIT nếu Tướng còn ít nhất 45% Máu. Duy trì 2.5 giây. (Nghỉ: 2 giây)1???