Help us on Patreon, please!

Đồ | Unknown - Unknown

Hòm Ấn Hộ Thú

Hòm Ấn Hộ Thú Hòm Ấn Hộ Thú
Nhận vật phẩm ngẫu nhiên.
Số lượng lớn nhất 49999
Bán 5000 Sao

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Sách KN Đặc Biệt I - Cho Tướng 100.000 KN.6???
Gói Danh vọng III - Nhận 2000 Danh vọng.10???
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh.2???
Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 61???