Đồ | Túi Quà 6 Tuổi - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.

Túi Quà 6 Tuổi

Túi Quà 6 Tuổi Túi Quà 6 Tuổi
Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
Tối đa 49999
Bán 20000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
*Vua Mặt Trời - Đổi skin của Rồng Bão Táp. Dùng cường hóa Skin.5???
*Tu Nữ - Đổi Skin của Nữ Thiện Xạ. Dùng cường hóa Skin.10???
Rồng Tham Ăn15???
Bùa Cường Hóa II - Dùng nâng một Đá Tinh Lv8 lên Lv9.1???