Đồ | Gói Đá Tinh Chí Tôn Lv9 - Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv9.

Gói Đá Tinh Chí Tôn Lv9

Gói Đá Tinh Chí Tôn Lv9 Gói Đá Tinh Chí Tôn Lv9
Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv9.
Tối đa 65000
Bán 438000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Đá Tinh Thánh Quang - Tăng 90% máu tối đa và giảm 60% thiệt hại phải nhận.1???
Đá Tinh Ngã Quỷ - Tăng 190% sức tấn công nhưng cũng tăng 15% thiệt hại phải nhận.1???
Đá Tinh Thần Phạt - Tầm ảnh hưởng +1, tăng 90% lực tấn công và giảm 45% thiệt hại phải nhận.1???
Đá Tinh Tiếp Sức - Khi trận đấu bắt đầu có 100% năng lượng, tăng 90% tấn công trong 10 giây.1???
Đá Tinh Ma Lực - Khi chiến đấu mỗi giây nhận 45Đ Năng lượng. Đồng thời tăng 40% máu.1???
Đá Tinh Tia Sống - Hồi máu của 2000% công thường khi bị tấn công và miễn dịch thiệt hại trong 3 giây. (Nghỉ 7,5 giây)1???
Đá Tinh Linh Hoạt - Khi bị tấn công nhận 80 năng lượng (ngay cả khi Né). Nghỉ 2 giây. Tăng 25% Né khi chiến đấu.1???
Đá Tinh Nộ Thú - Khi công gây 900% thiệt hại công thường và 900% thiệt hại công thường lên 1 địch Tiên Tri gần.1???
Đá Tinh Hồn Tiên - Khi công gây 900% thiệt hại công thường và 900% thiệt hại công thường lên 1 địch Sứ Giả gần.1???
Đá Tinh Lực Thánh - Khi công gây 900% thiệt hại công thường và 900% thiệt hại công thường lên 1 địch Chiến Thú gần.1???
Đá Tinh Ma Giáp - Tăng 110% lực tấn công và thiệt hại phản đòn phải nhận tối đa 7000.1???
Đá Tinh Vô Hình - Khi HP dưới 30%, tăng 200% tấn công, tăng 90% tốc độ tấn công và ẩn hình trong 4,5 giây. (Nghỉ: 9s)1???
Đá Tinh Nộ Lửa - Tăng 120% Máu. Tăng 80% tỷ lệ CRIT nếu Tướng còn ít nhất 45% Máu. Duy trì 2.5 giây. (Nghỉ: 2 giây)1???

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Unknown - Nhận bằng Điểm Google Play. Dùng nhận được một số vật phẩm.Unknown - Nhận bằng Điểm Google Play. Dùng nhận được một số vật phẩm. 2
Hòm Vương Tộc V - Mở để nhận thưởng đặc biệt.Hòm Vương Tộc V - Mở để nhận thưởng đặc biệt. 2