Đồ | Túi Lễ Bái - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.

Túi Lễ Bái

Túi Lễ Bái Túi Lễ Bái
Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
Số lượng lớn nhất 49999
Bán 500 Sao

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Sách KN Đặc Biệt I - Cho Tướng 100.000 KN.1???
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.1???
Túi Kinh nghiệm III - Nhận rất nhiều Kinh Nghiệm.1???
Tinh Chất Đặc Biệt I - Cho 15.000 KN chiêu khi dùng.1???
Gói Danh vọng III - Nhận 2000 Danh vọng.1???
Túi Ấn III - Nhận 200 Ấn.1???
Thẻ Làm Mới - Khởi động lại thời gian chờ.1???
Thẻ Sàn Đấu - Thêm một cơ hội tham gia Sàn Đấu1???
Thẻ Công thành Nhóm - Thêm 1 lượt Công thành nhóm!1???
Thẻ HQT Tổ đội - Thêm 1 lượt đi Thử thách tổ đội.1???
Thẻ Công thành - Thêm 5 lượt Công thành1???
Vé Quái Thú - Thêm 1 lượt vào hang Quái Thú.1???
Vé vào Thử thách - Thêm 1 lượt vào Thử Thách Anh hùng.1???
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh.1???
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh.1???
Túi Đá Hồn - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên.1???
Rương Đá Hồn - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên.1???
Thẻ Làm mới kỹ năng - Miễn phí 1 lần làm mới kỹ năng Tướng.1???
Rương KN Vũ Khí - Nhận kỹ năng vũ khí cấp 4 hoặc cấp 51???