Đồ | Gói Lễ Bái - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.

Gói Lễ Bái

Gói Lễ Bái Gói Lễ Bái
Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
Tối đa 49999
Bán 500 Sao

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Sách KN Đặc Biệt I - Cho Tướng 100.000 KN.1???
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.1???
Gói Kinh Nghiệm III - Nhận rất nhiều Kinh Nghiệm.1???
Tinh Chất Đặc Biệt I - Cho 15.000 KN chiêu khi dùng.1???
Gói Danh Vọng III - Nhận 2000 Danh vọng.1???
Gói Ấn III - Nhận 200 Ấn.1???
Thẻ Làm Mới - Khởi động lại thời gian chờ.1???
Thẻ Sàn Đấu - Thêm một cơ hội tham gia Sàn Đấu1???
Thẻ Công thành Nhóm - Thêm 1 lượt Công thành nhóm!1???
Thẻ HQT Tổ đội - Thêm 1 lượt đi Thử thách tổ đội.1???
Thẻ Công thành - Thêm 5 lượt Công thành1???
Vé Quái Thú - Thêm 1 lượt vào hang Quái Thú.1???
Vé vào Thử thách - Thêm 1 lượt vào Thử Thách Anh hùng.1???
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh.1???
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh.1???
Túi Đá Hồn - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên.1???
Rương Đá Hồn - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên.1???
Thẻ Làm mới kỹ năng - Miễn phí 1 lần làm mới kỹ năng Tướng.1???
Rương Hồn Khí - Nhận Hồn Khí cấp 4 hoặc cấp 51???