Đồ | Túi Quà 6 Tuổi I - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.

Túi Quà 6 Tuổi I

Túi Quà 6 Tuổi I Túi Quà 6 Tuổi I
Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
Tối đa 49999
Bán 20000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Bá Tước Quạ - Đổi Skin của Chủ Tế Quỷ. Dùng cường hóa Skin.10???
Tộc Rồng - Nhà Huấn Luyện - Đổi Nhà Huấn Luyện. Dùng cường hóa Kiến Trúc.25???
Tộc Rồng - Sàn Đấu - Đổi Sàn đấu. Dùng cường hóa kiến trúc25???
Tộc Rồng - Nhà Liên Minh - Đổi Nhà Liên minh. Dùng cường hóa kiến trúc25???
Tộc Rồng - Kho Vũ Khí - Đổi Kho vũ khí. Dùng cường hóa kiến trúc25???
Tộc Rồng - Đài Hộ Vệ - Đổi Đài Hộ Vệ. Dùng cường hóa kiến trúc25???