Đồ | Thẻ Skin Tướng (24H) - Nhận một Thẻ Skin Tướng ngẫu nhiên.

Thẻ Skin Tướng (24H)

Thẻ Skin Tướng (24H) Thẻ Skin Tướng (24H)
Nhận một Thẻ Skin Tướng ngẫu nhiên.
Tối đa 49999
Bán 20000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Hoa Hồng Đen(24H) - Đổi skin Hoa Hồng Đen của Nữ Kiếm Sĩ (24h).1???
Hồn Quang (24H) - Đổi skin Hồn Quang của Pháp Sư Vũ Trụ (24h).1???
Chấn Địa (24H) - Đổi skin Chấn Địa của Ripper (24h).1???
Lửa Ngục (24H) - Đổi skin Lửa Ngục của Anubis (24h).1???
Bình Minh (24H) - Đổi skin Bình Minh của Xạ Thủ Tình Yêu (24h).1???
Tối Tân (24H) - Đổi skin Tối Tân của Asura (24h).1???
Luyện Ngục (24H) - Đổi skin Luyện Ngục của Michael (24h).1???
Hải Tặc (24H) - Đổi skin Hải Tặc của Nữ Hải Tướng (24h).1???
Kỵ Sĩ Vàng (24H) - Đổi skin Kỵ Sĩ Vàng của Kẻ Diệt Rồng (24h).1???
Tu Nữ(24H) - Đổi skin Tu Nữ của Nữ Thiện Xạ (24h).1???