Đồ | Hộp Skin Tướng I - Nhận mảnh Skin Tướng ngẫu nhiên.

Hộp Skin Tướng I

Hộp Skin Tướng I Hộp Skin Tướng I
Nhận mảnh Skin Tướng ngẫu nhiên.
Tối đa 65000
Bán 20000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
*Mắt Robot - Đổi Skin của Mắt Quỷ. Dùng cường hóa Skin.5???
*Kẻ Trộm - Đổi Skin của Thần Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.5???
*Cao Bồi - Đổi Skin của Ngưu Vương. Dùng cường hóa Skin.5???
*Đội Trưởng - Đổi Skin của Vua Hải Tặc. Dùng cường hóa Skin.5???
*Công Chúa - Đổi Skin của Phù Thủy Bí Ngô. Dùng cường hóa Skin.5???
*Khúc Tử Vong - Đổi Skin của Kỵ Sĩ Địa Ngục. Dùng cường hóa Skin.5???
*Hề Hắc Ám - Đổi Skin của Dracula. Dùng cường hóa Skin.5???
*Rocker - Đổi Skin của Ngài Bí Ngô. Dùng cường hóa Skin.5???
*Chiến Binh - Đổi Skin của Quỷ Xương. Dùng cường hóa Skin.5???
*Lễ Vui Nhộn - Đổi Skin của Nich Hạt Tiêu. Dùng cường hóa Skin.5???

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Mua đồ (Đổi Xèng) 1 150Vinh quang trận mạc
Bánh xe của tình bạnBánh xe của tình bạn 2