Đồ | Túi Chí Tôn IX - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.

Túi Chí Tôn IX

Túi Chí Tôn IX Túi Chí Tôn IX
Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
Tối đa 49999
Bán 20000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Đá Hồn Đế Thần Sợ HãiĐá Hồn Đế Thần Sợ Hãi5???
Đá Hồn Đế Thần Sợ HãiĐá Hồn Đế Thần Sợ Hãi20???
*Quỷ Bóng Tối - Đổi Skin của Đế Thần Sợ Hãi. Dùng cường hóa Skin.10???
Bùa Kỹ Năng cấp 10 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 9 lên 10.1???