Help us on Patreon, please!

Đồ | Unknown - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.

Unknown

Unknown Unknown
Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
Số lượng lớn nhất 49999
Bán 12000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Đá Tinh Thiêu Đốt - Có 7% cơ hội né được mọi thiệt hại khi bị tấn công.1???
Đá Tinh Ăn Mòn - Có 20% cơ hội giảm 30 Năng lượng của 3 kẻ địch ở gần khi bị tấn công.1???
Đá Tinh Siêu Lực - Tăng 16% tấn công khi chiến đấu. Thiệt hại gây ra do CRIT khi công thường và chiêu thức tăng 0.3 lần.1???
Đá Tinh Nổi Điên - Tăng tốc độ tấn công thêm 20%.1???
Đá Tinh Hồn Tiên - Khi công gây 280% thiệt hại công thường và 280% thiệt hại công thường lên 1 địch Sứ Giả gần.1???
Đá Tinh Lực Thánh - Khi công gây 280% thiệt hại công thường và 280% thiệt hại công thường lên 1 địch Chiến Thú gần.1???
Đá Tinh Nộ Thú - Khi công gây 280% thiệt hại công thường và 280% thiệt hại công thường lên 1 địch Tiên Tri gần.1???
Đá Tinh Ngã Quỷ - Tăng 40% sức tấn công nhưng cũng tăng 20% thiệt hại phải nhận.1???
Đá Tinh Thần Khí - Tăng Máu Tối Đa lên 12%. Mỗi 9 giây triệu ra 1 lá chắn chặn lại 1 bùa chú.1???