Đồ | Unknown - Unknown

Unknown

Unknown Unknown
Unknown
Số lượng lớn nhất 49999
Bán 10000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Thẻ Tướng Chí Tôn I - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.1???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Búa Yêu Tinh V - Giảm 1 ngày thời gian xây dựng.30???
Khe №3
ĐồLượngLượt
Túi Kinh nghiệm III - Nhận rất nhiều Kinh Nghiệm.250???
Khe №4
ĐồLượngLượt
Tinh Chất Đặc Biệt I - Cho 15.000 KN chiêu khi dùng.200???