Đồ | Unknown - Unknown

Unknown

Unknown Unknown
Unknown
Số lượng lớn nhất 49999
Bán 14000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Tướng Chí Tôn III - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.5???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Hộp Xèng III - Cho 1000 Xèng.700???
Khe №3
ĐồLượngLượt
Hòm Chiến V - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.60???
Khe №4
ĐồLượngLượt
Gói Đá Tinh Lv9 - Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv9.2???