Đồ | Unknown - Nhận bằng Điểm Google Play. Dùng nhận được một số vật phẩm.

Unknown

Unknown Unknown
Nhận bằng Điểm Google Play. Dùng nhận được một số vật phẩm.
Tối đa 49999
Bán 14000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Tướng Chí Tôn III - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.5???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Hộp Xèng III - Cho 1000 Xèng.700???
Khe №3
ĐồLượngLượt
Hòm Chiến V - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.60???
Khe №4
ĐồLượngLượt
Gói Đá Tinh Lv9 - Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv9.2???