Đồ | Túi Chí Tôn X - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.

Túi Chí Tôn X

Túi Chí Tôn X Túi Chí Tôn X
Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
Tối đa 49999
Bán 20000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Đá Hồn Ong Chúa Sát ThủĐá Hồn Ong Chúa Sát Thủ5???
Đá Hồn Ong Chúa Sát ThủĐá Hồn Ong Chúa Sát Thủ20???
*Đấu Sĩ Sứ Mệnh - Đổi Skin của Ong Chúa Sát Thủ. Dùng cường hóa Skin.10???
Bội Hóa Lv5 - Hồn Khí Bội Hóa Lv5.1???