Đồ | Hòm Quỷ Thét Thần I - Mở để nhận thưởng đặc biệt.

Hòm Quỷ Thét Thần I

Hòm Quỷ Thét Thần I Hòm Quỷ Thét Thần I
Mở để nhận thưởng đặc biệt.
Tối đa 65000
Bán 50000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Hộp Pha Lê Đỏ S - Cho 200 Pha Lê Đỏ.10???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Đá Siêu Hóa - Dùng tăng cấp Siêu Hóa.18???
Pha Lê Siêu Hóa - Dùng tăng cấp Siêu Hóa.18???
Ngọc Siêu Hóa - Dùng tăng cấp Siêu Hóa.18???
Bùa Kỹ Năng cấp 10 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 9 lên 10.2???
Chất Tiến Hóa - Vật liệu tiến hóa Thú. Có thể nhận khi diệt quái Thánh Địa và Hang Quái Nhóm.20???
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho.23???