Đồ | Hòm Quỷ Thét Siêu I - Mở để nhận rất nhiều phần thưởng.

Hòm Quỷ Thét Siêu I

Hòm Quỷ Thét Siêu I Hòm Quỷ Thét Siêu I
Mở để nhận rất nhiều phần thưởng.
Tối đa 49999
Bán 100000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Hộp Pha Lê Đỏ S - Cho 200 Pha Lê Đỏ.12???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Đá Siêu Hóa - Dùng tăng cấp Siêu Hóa (từ Lv 1-20).24???
Pha Lê Siêu Hóa - Dùng tăng cấp Siêu Hóa (từ Lv 21-30).24???
Bùa Kỹ Năng cấp 10 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 9 lên 10.2???
Chất Tiến Hóa - Vật liệu tiến hóa Thú. Có thể nhận khi diệt quái Thánh Địa và Hang Quái Nhóm.20???
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho.23???