Đồ | Hòm Đơn Độc Siêu II - Mở để nhận rất nhiều phần thưởng.

Hòm Đơn Độc Siêu II

Hòm Đơn Độc Siêu II Hòm Đơn Độc Siêu II
Mở để nhận rất nhiều phần thưởng.
Tối đa 49999
Bán 100000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Sách KN Đặc Biệt II - Cho Tướng 500.000 KN.8???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Đá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính.90???
Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.2???
Đá Hồn Thợ Săn Bão LửaĐá Hồn Thợ Săn Bão Lửa3???

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Công Thành Nhóm
Biển Đơn Độc--1
1 10%