Đồ - Túi quà

Unknown

Unknown Unknown
Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
Số lượng lớn nhất 49999
Bán 20000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Đá Hồn UnknownĐá Hồn Unknown5???
Đá Hồn UnknownĐá Hồn Unknown20???
Unknown - Unknown10???
Unknown - Unknown1???
Unknown30???