Đồ | Hộp Skin Tướng II - Nhận mảnh Skin Tướng ngẫu nhiên.

Hộp Skin Tướng II

Hộp Skin Tướng II Hộp Skin Tướng II
Nhận mảnh Skin Tướng ngẫu nhiên.
Tối đa 65000
Bán 20000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
*Thợ Bánh - Đổi Skin của Dũng Sĩ Tê Giác. Dùng cường hóa Skin.5???
*Hậu Vệ Thép - Đổi Skin của Frankenstein. Dùng cường hóa Skin.5???
*Xung Phong - Đổi Skin của Michael. Dùng cường hóa Skin.5???
*Siêu Hộ Vệ - Đổi Skin của Mộc Tinh. Dùng cường hóa Skin.5???
Nữ Hoàng Băng - Đổi Skin của Valetina. Dùng cường hóa Skin.5???
Đoạt Mệnh - Đổi Skin của Medusa. Dùng cường hóa Skin.5???
*Vua Sân Cỏ - Đổi Skin của Râu Bạc. Dùng cường hóa Skin.5???
*Đầu Bếp - Đổi Skin của Chủ Tế Quỷ. Dùng cường hóa Skin.5???
*Hoàng Tử - Đổi Skin của Vong Hồn Tử Sĩ. Dùng cường hóa Skin.5???
*Thần Đèn - Đổi Skin của Diêm Vương. Dùng cường hóa Skin.5???