Đồ - Túi quà

Hộp Skin Tướng II

Hộp Skin Tướng II Hộp Skin Tướng II
Nhận mảnh Skin Tướng ngẫu nhiên.
Tối đa 49999
Bán 20000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
*Thợ Bánh - Đổi Skin của Dũng Sĩ Tê Giác. Dùng cường hóa Skin.5???
*Hậu Vệ Thép - Đổi Skin của Frankenstein. Dùng cường hóa Skin.5???
*Xung Phong - Đổi Skin của Michael. Dùng cường hóa Skin.5???
*Siêu Hộ Vệ - Đổi Skin của Mộc Tinh. Dùng cường hóa Skin.5???
Nữ Hoàng Băng - Đổi Skin của Valetina. Dùng cường hóa Skin.5???
Đoạt Mệnh - Đổi Skin của Medusa. Dùng cường hóa Skin.5???
*Vua Sân Cỏ - Đổi Skin của Râu Bạc. Dùng cường hóa Skin.5???
*Đầu Bếp - Đổi Skin của Chủ Tế Quỷ. Dùng cường hóa Skin.5???
*Hoàng Tử - Đổi Skin của Vong Hồn Tử Sĩ. Dùng cường hóa Skin.5???
*Thần Đèn - Đổi Skin của Diêm Vương. Dùng cường hóa Skin.5???