Đồ | Rương tạ ơn I - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.

Rương tạ ơn I

Rương tạ ơn I Rương tạ ơn I
Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
Tối đa 65000
Bán 20000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Đá Hồn Sứ Giả Tự DoĐá Hồn Sứ Giả Tự Do1???
Đá Hồn Sứ Giả Tự DoĐá Hồn Sứ Giả Tự Do2???
Đá Hồn Sứ Giả Tự DoĐá Hồn Sứ Giả Tự Do5???
Đá Hồn Sứ Giả Tự DoĐá Hồn Sứ Giả Tự Do10???
Đá Hồn Sứ Giả Tự DoĐá Hồn Sứ Giả Tự Do20???
Đá Hồn Sứ Giả Tự DoĐá Hồn Sứ Giả Tự Do30???