Đồ | Hộp Skin Tướng III - Nhận mảnh Skin Tướng ngẫu nhiên.

Hộp Skin Tướng III

Hộp Skin Tướng III Hộp Skin Tướng III
Nhận mảnh Skin Tướng ngẫu nhiên.
Tối đa 65000
Bán 20000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
*Quái Tặc Noel - Đổi Skin của Ông Già Nổ. Dùng cường hóa Skin.5???
*Người Máy Quà - Đổi Skin của Thiết Giáp Chiến. Dùng cường hóa Skin.5???
*Xích Ma - Đổi Skin của Ác Quỷ Địa Ngục. Dùng cường hóa Skin.5???
*Tim Ngổ Ngáo - Đổi Skin của Kẻ Đốn Tim. Dùng cường hóa Skin.5???
*Bạch Tuyết - Đổi Skin của Nữ Thiện Xạ. Dùng cường hóa Skin.5???
*Quỷ Biển - Đổi Skin của Vệ Nữ Đại Dương. Dùng cường hóa Skin.5???
*Thần Tăng - Đổi Skin của Quỷ Sấm Sét. Dùng cường hóa Skin.5???
*Lực Từ Trường - Đổi Skin của Tiến Sĩ Độc. Dùng cường hóa Skin.5???
*Bóng Bầu Dục - Đổi Skin của Anubis. Dùng cường hóa Skin.5???
*Sao Bóng Chày - Đổi Skin của Lãng Khách. Dùng cường hóa Skin.5???