Đồ | Rương Ảo Ảnh I - Mở để nhận thưởng nhỏ.

Rương Ảo Ảnh I

Rương Ảo Ảnh I Rương Ảo Ảnh I
Mở để nhận thưởng nhỏ.
Tối đa 49999
Bán 10000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Thẻ Sàn Đấu - Thêm một cơ hội tham gia Sàn Đấu1???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Gói Đá Tinh Thần III - Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv3.2???
Khe №3
ĐồLượngLượt
Đá Hồn Rồng XươngĐá Hồn Rồng Xương2???
Khe №4
ĐồLượngLượt
Bùa Cường Hóa I - Dùng nâng cấp Đá Tinh Lv5-8. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho.1???