Đồ | Rương Ảo Ảnh II - Mở để nhận thưởng lớn.

Rương Ảo Ảnh II

Rương Ảo Ảnh II Rương Ảo Ảnh II
Mở để nhận thưởng lớn.
Tối đa 65000
Bán 20000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Thẻ Sàn Đấu - Thêm một cơ hội tham gia Sàn Đấu2???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Gói Đá Tinh Thần III - Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv3.2???
Khe №3
ĐồLượngLượt
Đá Hồn Rồng XươngĐá Hồn Rồng Xương4???
Khe №4
ĐồLượngLượt
Đá Cường Hóa Đá Tinh I - Dùng nâng cấp Đá Tinh Lv5-8. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho.1???