Đồ | Rương Ảo Ảnh II - Mở để nhận thưởng lớn.

Rương Ảo Ảnh II

Rương Ảo Ảnh II Rương Ảo Ảnh II
Mở để nhận thưởng lớn.
Tối đa 49999
Bán 20000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Thẻ Sàn Đấu - Thêm một cơ hội tham gia Sàn Đấu2???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Túi Đá Tinh Siêu III - Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv3.2???
Khe №3
ĐồLượngLượt
Đá Hồn Rồng XươngĐá Hồn Rồng Xương4???
Khe №4
ĐồLượngLượt
Bùa Cường Hóa I - Dùng nâng cấp Đá Tinh >= Lv5. Nhận khi đổi xèng.1???