Đồ | Rương Ảo Ảnh III - Mở để nhận thưởng đặc biệt.

Rương Ảo Ảnh III

Rương Ảo Ảnh III Rương Ảo Ảnh III
Mở để nhận thưởng đặc biệt.
Tối đa 49999
Bán 50000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Thẻ Sàn Đấu - Thêm một cơ hội tham gia Sàn Đấu3???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Gói Đá Tinh Thần III - Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv3.3???
Khe №3
ĐồLượngLượt
Đá Hồn Rồng XươngĐá Hồn Rồng Xương6???
Khe №4
ĐồLượngLượt
Bùa Cường Hóa I - Dùng nâng cấp Đá Tinh Lv5-8. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho.1???