Đồ | Rương Ảo Ảnh Hiếm I - Mở để nhận thưởng nhỏ.

Rương Ảo Ảnh Hiếm I

Rương Ảo Ảnh Hiếm I Rương Ảo Ảnh Hiếm I
Mở để nhận thưởng nhỏ.
Tối đa 49999
Bán 10000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Thẻ Sàn Đấu - Thêm một cơ hội tham gia Sàn Đấu2???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Gói Đá Tinh Thần IV - Nhận 1 Đá Tính bất kỳ Lv4.2???
Khe №3
ĐồLượngLượt
Đá Hồn Rồng Tu HànhĐá Hồn Rồng Tu Hành2???
Khe №4
ĐồLượngLượt
Bùa Cường Hóa I - Dùng nâng cấp Đá Tinh Lv5-8. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho.1???
Khe №5
ĐồLượngLượt
Cánh Thần - Hồi sinh tất cả Tướng đã tử vong và hồi đầy HP cho tất cả Tướng ở Cõi Ảo Ảnh.1???