Đồ | Rương Ảo Ảnh Hiếm II - Mở để nhận thưởng lớn.

Rương Ảo Ảnh Hiếm II

Rương Ảo Ảnh Hiếm II Rương Ảo Ảnh Hiếm II
Mở để nhận thưởng lớn.
Tối đa 49999
Bán 20000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Thẻ Sàn Đấu - Thêm một cơ hội tham gia Sàn Đấu3???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Gói Đá Tinh Thần IV - Nhận 1 Đá Tính bất kỳ Lv4.2???
Khe №3
ĐồLượngLượt
Đá Hồn Rồng Tu HànhĐá Hồn Rồng Tu Hành3???
Khe №4
ĐồLượngLượt
Bùa Cường Hóa I - Dùng nâng cấp Đá Tinh Lv5-8. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho.2???
Khe №5
ĐồLượngLượt
Cánh Thần - Hồi sinh tất cả Tướng đã tử vong và hồi đầy HP cho tất cả Tướng ở Cõi Ảo Ảnh.1???