Đồ | Rương Ảo Ảnh Hiếm III - Mở để nhận thưởng đặc biệt.

Rương Ảo Ảnh Hiếm III

Rương Ảo Ảnh Hiếm III Rương Ảo Ảnh Hiếm III
Mở để nhận thưởng đặc biệt.
Tối đa 49999
Bán 50000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Thẻ Sàn Đấu - Thêm một cơ hội tham gia Sàn Đấu4???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Gói Đá Tinh Thần IV - Nhận 1 Đá Tính bất kỳ Lv4.3???
Khe №3
ĐồLượngLượt
Đá Hồn Rồng Tu HànhĐá Hồn Rồng Tu Hành4???
Khe №4
ĐồLượngLượt
Bùa Cường Hóa I - Dùng nâng cấp Đá Tinh Lv5-8. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho.2???
Khe №5
ĐồLượngLượt
Cánh Thần - Hồi sinh tất cả Tướng đã tử vong và hồi đầy HP cho tất cả Tướng ở Cõi Ảo Ảnh.1???